AITTA

Mikä Aitta on ?

Aitta ei ole seurakunta. Aittaa voidaan käyttää kuitenkin eri seurakuntien ja eri uskovien ryhmien ja kristillisten yhdistysten käyttötilana. Aitta nimeä voidaan käyttää silloin, kun kokoonnutaan Aitassa eli Madekuja 4 kerhohuoneessa, Espoon Haukilahdessa.

Tilassa voi kokoontua noin max 20 henkeä. Tila on kooltaan 51 m2. (kts yhteystiedot)

Aitta ei ole rekisteröity yhdistys, eikä se ole hallinnollisesti ja taloudellisesti riippuvainen kenestäkään. Aitta on yksityisomisteinen.

Aitan toiminta perustuu Apostoliselle uskontunnustukselle ja luterilaiselle vanhurskauttamisopille.

https://rovasti.fi/node/187

Jeesuksen persoona, kuka hän on (täysi Jumala ja täysi ihminen) ja Jeesuksen sovitustyö ristinpuulla, ovat kristillisen uskonelämän tärkeimmät opinkohdat.

2Kor. 5:19
Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

Aitan visio, missio ja strategia:

Visio = HÄN  (Jeesus)

Missio = HE  (Ihmiset. Hengelliset, sielunhoidolliset ja aineelliset tarpeet)

Strategia = ME  (kreik. stratos=sotaväki. Eli strategiaa ei ole rajattu, mutta strategian tulee palvella missiota)

Aitan sivuilta voivat yhdistykset ja seurakunnat tehdä tarvittaessa linkin omille sivuilleen, missä he myös voivat tarkentaa toimintojaan ja arvojaan yksityiskohtaisemmin.

Jos olet kiinnostunut pitämään omia tilaisuuksiasi, ryhmiä tms Aitassa, niin voit ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

saarinen.sakari.m@gmail.com                                                                                                    GSM 0500-918301

——————————————————————————————————————

 

 

 

Mainokset